การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขัน

IMG_1354 IMG_1356 IMG_1369 IMG_1375 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1389

IMG_1344

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1