โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179-นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 มอบคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คให้หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้นเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

a10

a2

a3

a6

a7

a8

a9

ติดต่อเรา