เครือข่ายหาดไทรทอง เชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ของเครือข่ายหาดไทรทอง เชิญประชุม ในวัน พฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สามารถดูรายชื่อคณะกรรมการได้ผ่านระบบ E-Office หรือ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา