ชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งได้ดำเนินการเลือกประธานชมรมไปแล้วนั้น บัดนี้ ประธานชมรมมีความประสงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมเรียบร้อยแจ้งขนาดเสื้อโปโล (เบอร์) เพื่อจะได้สั่งทำให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้แจ้งกับงานเลขา/ผู้ช่วยเลขาชมรม ภายในวันที่  30  มกราคม  2558  ตามเอกสารที่แนบ

tea shirt

ติดต่อ สพป.สก.1