โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สอบราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

imagesด้วยโรงเรียนบ้านมหาเจริญจะดำเนินการสอบราคาการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า pakad fifa mj.fi