แผนผังโรงเรียน และที่พักนักเรียน สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองเตียนO-NET ชั้น ม.3 ปี 2557

โรงเรียนบ้านหนองเตียนได้จัดสถานที่ไว้สำหรับให้นักเรียนที่ครูเข้าพักบริเวณต่างๆของโรงเรียน เพื่อความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ครูคณะครูที่นำนักเรียนมารเข้าสอบเข้าพักตามสถานที่ที่กำหนด

ติดต่อ สพป.สก.1