แจ้งอนุมัติผลผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ประเมินเพื่อขอรับเครื่องหมาย วู๊ดแบดจ์ 2 ท่อน

แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ประเมินเพื่อขอรับเครื่องหมาย วู๊ดแบดจ์ 2 ท่อน
บัดนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติอนุมัติผลแล้ว
ขอให้โรงเรียนที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามรายชื่อดังแนบ
ส่งตัวแทนมารับวุฒิบัตร 2 ท่อน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา