การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ดำเนินการดังนี้

1.ติดตามความเคลื่อนไหว(โปรแกรมการแข่งขัน/เอกสารที่ต้องส่งล่วงหน้าและอื่น ๆ ) ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป. กำหนดการแข่งขัน 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

2.การแข่งขันกิจกรรม Amath คำคม ซูโดกุ cross word ทุกกิจกรรมขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปเรื่องการจัดการแข่งขัน เนื่องจากผู้ร่วมแข่งขันมีจำนวนมากขอให้ท่านติดตามความคืบหน้าได้ที่ http://www.sillapa.net งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เท่านั้น

ติดต่อ สพป.สก.1