ติวเข้ม NT,O-NET

วันที่ 24-25 มกราคม 2558

โรงเรียนบ้านหนองหว้าจัดค่ายเตรียมความพร้อม

สู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 (O-Net)และยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT

(สัปดาห์สุดท้ายแล้วจร้า)

page5 page1 page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1