ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง พระปรีชาญาณด้านการสอนประวิติศาสตร์ และการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย อดีต ปัจจุบันและอนาคต ในวันศุกร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ วังลดาวัลย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ โทร ๐๒ – ๕๖๑ ๒๙๐๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา