การแอบอ้างโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ.ได้รับแจ้งว่ามีผู้แอบอ้าง ว่า ได้ดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปี

“THE IDON STUDENT” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกองทัพทั้ง 4 ภาค เพื่อนำนักเรียนไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ

ของเหล่าทัพ โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัด หากพบการแอบอ้างโครงการในลักษณะ

ดังกล่าว ให้ดำเนินการตามกฎหมาย และแจ้งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบ

ติดต่อเรา