แจ้งการแอบอ้างโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่ามีการแอบอ้างการดำเนินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี “THE IDOL STUDENT” โดยอ้างว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกองทัพทั้ง ๔ เหล่าทัพเพื่อนำนักเรียนร่วมชมกิจกรรมของกองทัพและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งว่ามิได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว หากพบการแอบอ้างให้ดำเนินการตามกฎหมาย และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบด้วย โทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๙๔๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1