ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมนักบินน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมนักบินน้อย มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบแบบเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นทักษะทางวิศวกรรม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์สินมหัต ฝ่ายลุย โทร ๐๘๑ – ๔๑๔ ๙๑๘๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1