ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า ” โดยผลงานประเภทบุคคล กลุ่มเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่วนผลงานประเภทงานเขียน  ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน  เปิดรับสมัครภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ รางวัลประกอบด้วย โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลเงินสด ซึ่งจะประกาศผลในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๓๗ – ๔๒๕๕๐๐ ต่อ ๑๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา