เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ุ6-7 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่   5-6 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด  

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ติดต่อเรา