ประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2558 โรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้ส่งนักเรียนในชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ชนะการประกวดในระดับอำเภอ เข้าร่วมประกวด ประเภทสถานศึกษาในระดับจังหวัดณ อำเภออรัญประเทศ ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ขอแสดงความยินดี และดีใจกับ …ความเก่งกล้า ร่าเริง แข็งแรงของเด็กๆๆ แต่น่าเสียดายรุ่นนี้ไม่มีระดับภาค ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้

10943754_1008315985848761_6120013649635408262_n 10943754_1008315705848789_3939659934872900298_n 10941007_1008315505848809_8209539337409840175_n 10933846_1008315025848857_2354164553253432763_n 10929226_1008314769182216_710055680148642947_n 10929000_1008315342515492_7085004068431214421_n 10926384_1008315125848847_606018772140229517_n 10926201_1008315882515438_5419565190003638065_n 10923608_1008315669182126_4773032506392880610_n 10430419_1008316039182089_2631757598560655599_n 10425852_1008315752515451_1032596389633906493_n 10409581_1008314972515529_193015484108438267_n 10346284_1008314902515536_3577034840606253602_n 10013950_1008315285848831_727532377673411779_n 1506963_1008315082515518_7021356726014239521_n 10606418_1008314455848914_9125710815238162546_n 10891538_1008315402515486_8547302428277542290_n 10413352_1008314545848905_2987117142603361811_n

ติดต่อ สพป.สก.1