ขอเชิญร่วมโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรีนรรู้สู่อนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จัดโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรีนรรู้สู่อนาคต เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนำความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางวิชาการฯ ในการนี้จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๒ – ๖๓๓ ๙๙๕๐ หรือ ๐๘๘ – ๐๒๒ ๖๒๑๘  ส่งแบบตอบรับไปที่  อีเมลล์ [email protected] ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1