ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สมัครเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ ๒๖ ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน : ดินดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยส่งใบสมัครพร้อมเขียนเรียงความด้วยลายมือของตัวเองไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ ส่งถึงประธานโครงการรุ่นที่ ๒๖ คณะสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.enmahidol.ac.th/scg

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา