ขอเชิญประชุม

ขอเชิญคุณครูชมรมปฐมวัย  สพป.สระแก้ว เขต 1  เข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179