สัมพันธ์ชุมชนกับงานทำบุญร้อยวัน….

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน งานทำบุญร้อยวันให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว “คนส่งนมโรงเรียน”
ในวันเสาร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
พร้อมทั้งนางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน
PIXECT-20150124214633 PIXECT-20150124214646 PIXECT-20150124214704 PIXECT-20150124214719 PIXECT-20150124214754 PIXECT-20150124214814 PIXECT-20150124214829 PIXECT-20150124214845 PIXECT-20150124214857 PIXECT-20150124214944

ติดต่อเรา