ข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมสืบสานประเพณี

ข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ รดน้ำดำหัว นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  “ย้อนรำลึกถึงวันวาน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ” การรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน “การดําหัว” ก็คือการรดนํ้านั่นเองแต่เป็นคําเมืองทางเหนือการดําหัวเรียกกันเฉพาะการรดนํ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป หรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ สิ่งที่ต้องนําไปในการรดนํ้าดําหัวก็คือ นํ้าใส่ขันเงินใบใหญ่  ณ อาคารรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6

ติดต่อเรา