ยินดีกับครู คศ.1 คนใหม่

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

สำหรับครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

นางสุพัตรา คณานิตย์

เอกสังคมศึกษา

“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

          “เมือวันที่ 21 มกราคม 2558 นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ พร้อมทั้งครูลังลองสมสวย ครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย และ ครูไพทูล มูลหล้า คณะกรรมการการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย ได้เข้าทำการประเมิน นางสุพัตรา คณานิตย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปรือ ครั้งที่ 8 หรือ ครั้งสุดท้าย ผลการประเมิน พบว่า การปฏิบัติงานของนางสุพัตรา คณานิตย์ อยู่ในระดับดีมาก ผลคะแนนมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ จากครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย เป็นลำดับ ทางโรงเรียนบ้านหนองปรือ จึงขอแสดงความดีใจกับครู คศ.1 คนใหม่ มา ณ ที่ นี้”

IMG_5691IMG_5648 IMG_5650 IMG_5651 IMG_5653 IMG_5654 IMG_5664 IMG_5666 IMG_5668 IMG_5671 IMG_5675 IMG_5687 IMG_5688IMG_5699 IMG_5701 IMG_5713 IMG_5718 IMG_5719 IMG_5723 IMG_5724

Admin : Ae Yingphot

ติดต่อเรา