ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายพระเพลิง เข้าร่วมประชุมและตรวจ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) ยินดีต้อนรับ
ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายพระเพลิง

เข้าร่วมประชุมและตรวจ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม  2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายประสิทธิ์ พรมสร ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาพระเพลิง
2. นางมณี   มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
3. นายศักรินทร์ มะปรางค์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเต้น
4. นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน
5. นางวัญเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
6. นายวิวัฒน์ สุตะไล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
7. นางสะอิ้ง คงสมชม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
8. นายณรงค์ฤทธิ์ สำราญ ครูโรงเรียนบ้านบึงพระราม
9. นางชูศรี แนวสุข โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
กิจกรรมประชุมเครือข่าย เยี่ยมชมห้องเรียน สรุปการเยี่ยมชม รับประทานอาหารกลางวัน
YEEM1 YEEM2 YEEM3 YEEM4 YEEM5 YEEM6 YEEM7 YEEM8 YEEM9 YEEM10 YEEM11 YEEM12 YEEM13 YEEM14 YEEM15 YEEM16 YEEM17 YEEM18 YEEM19 YEEM20 YEEM21 YEEM22 YEEM23 YEEM24 YEEM25 YEEM26 YEEM27 YEEM28 YEEM29 YEEM30 YEEM31 YEEM32 YEEM33 YEEM34 YEEM35 YEEM36 YEEM37

ติดต่อ สพป.สก.1