ประกาศโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

สอบราคาจ้างอนุบาลเขาฉกรรจ์เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2558

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง  1 ห้องเรียน            ชั้นบน 4 ห้องเรียน)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

ติดต่อเรา