ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อน
เพื่อศึกษาปริยัติธรรม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗IMG_7190 IMG_7194 IMG_7196 IMG_7197 IMG_7199 IMG_7201 IMG_7203 IMG_7204 IMG_7206 IMG_7210

ติดต่อเรา