ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ชั้นล่าง 1 ชั้นบน 4

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5  ห้องเรียน ชั้นล่าง 1 ชั้นบน 4 prakad22

ติดต่อเรา