คณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ท่านผอ. บุญส่ง  แสงเทพ และคณะครูโรงเรียนบ้านลุงพลู

ร่วมรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพ่อแสวง  ประมา

(ผู้อาวุโสสูงสุดของหมู่บ้านลุงพลู)

และเป็นคุณปู่ของ ด.ช.สุเมธ  ท่าศิลา ( น้องแมมมอส ) ชั้น ป.1

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21  มกราคม  2558

**********

1

2

3

6

5

9

10

5

8

********

ติดต่อเรา