ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ pragad

ติดต่อเรา