ประชุมกรรมการสอบโอเน็ต

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ โอเน็ต สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

IMG_1906 IMG_1913 IMG_1914 IMG_1916 IMG_1918 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1925 IMG_1926 IMG_1927 IMG_1930 IMG_1933

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา