ประชุมกรรมการโอเน็ต

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ โอเน็ต สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

IMG_2014 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2019 IMG_2021 IMG_2023 IMG_2026 IMG_2028 IMG_2033 IMG_2035 IMG_2036

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา