ประกาศโรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 102/26 (1 ชั้น  5  ห้องเรียน )  ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ประกาศโรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด)