ทูบีฯ สระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้รับชมผลการดำเนินงานของกิจกรรม และชมการแสดงการเต้นแอโรบิกแดนซ์จากโรงเรียนเขาน้อยสามัคคี สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค และโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งได้มอบโล่และรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

IMG_1140 IMG_1179 IMG_1190 IMG_1193 IMG_1212 IMG_1220 IMG_1223 IMG_1239

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา