การมอบทุนการศึกษา บ.กลุ่มเอส พี กรุ๊ป

ขอทำความเข้าใจ เรื่อง การทำหนังสือขอบคุณ สำหรับโรงเรียนเรียนที่ต้องทำหนังสือขอบคุณแบบที่ 2

โรงเรียนจะต้องทำหนังสือขอบคุณ 2 ฉบับ (ตามตัวอย่างที่แบมาพร้อมนี้) ขอบคุณค่ะ

honda1 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องทำหนังสือขอบคุณ แบบ 2

honda2 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องทำหนังสือแบบ 2

honda3 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องทำหนังสือขอบคุณ แบบ 2

honda4 ตัวอย่างหนังสือขอบคุณ

ติดต่อเรา