ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

รับสมัครสอบคัดเลือผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 1,619 ทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซท์   www.odos.moe.go.th

ติดต่อเรา