มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จ.นนทบุรี

123 0 1 2