ต้อนรับคณะศึกษาดูงานลูกเสือ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ซึ่งนำโดยนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการลูกเสือ และผลการจัดการศึกษาด้านอื่นๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และระยอง เขต ๒ โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมการสวนสนามและระเบียบแถว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขามะกา สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางเข้า เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาต่างๆ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

IMG_0229 IMG_0232 IMG_0255 IMG_0295 IMG_1942 IMG_1944 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1967 IMG_1973 IMG_1984 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1990 IMG_1991

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1