เก็บตกวันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

” นายสุเวช ลาพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนองปรือ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2558 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ณ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านมากมาย มาร่วมชมการแสดงของเด็กๆ และนำทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดืม ขนม ของเล่น มาแจกเด็กๆอีกด้วย”

 IMG_3553IMG_3550 IMG_3557 IMG_3576IMG_3511 IMG_3513 IMG_3520 IMG_3524 IMG_3531 IMG_3567 IMG_3601 IMG_3631 IMG_3638 IMG_3658 IMG_3666 IMG_3676 IMG_3684 IMG_3706 IMG_3707 IMG_3727 IMG_3740 IMG_3746 IMG_3750 IMG_3752 IMG_3761 IMG_3766 IMG_3772

Admin : Ae Yingphot

ติดต่อ สพป.สก.1