ขอเรียนเชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายพระเพลิง

ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายพระเพลิงเข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม  2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อเรา