ประกาศสอบราคารายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งพระ  ประกาศสอบราคารายการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   รายละเอียดดังแนบ222

ติดต่อเรา