โครงการอ่านให้อิ่ม ยิ้มทั้งครอบครัว ปีการศึกษา 2557

โครงการอ่านให้อิ่ม ยิ้มทั้งครอบครัว ปีการศึกษา 2557

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสให้ความสนใจร่วมมือเป็นจำนวนมาก

สนใจสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้นะคะ…อิอิpage1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8

ติดต่อเรา