การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับอำเภอ

โรงเรียนบ้านเขาแหลม.ส่งกิจกรรมการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ ณ อำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทสถานศึกษาระดับอำเภอ และได้เข้าร่วม การแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไปขอบคุณทีมงานที่แขงขัน เอาใจใส จนเกิดผลดีต่อโรงเรียนค่ะ10676198_1007546152592411_7249610195574555246_n 1508090_1007546362592390_6979788938550951636_n 10407340_1007546092592417_7838883118082083074_n 10690239_1007546189259074_4358641820281281084_n 10904624_1007545925925767_4621762237935084645_o 10914957_1007546225925737_8839633708598233277_o 10934059_1007546019259091_5535634529591341287_n

ติดต่อ สพป.สก.1