ปลูกพืชผักสวนครัว

 

ช่วงภาคเรียนที่ 2

นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู   ระดับประถมศึกษา

จะเตรียมเพาะปลูกผักสวนครัว  ไว้รับประทานและจำหน่าย

*********

1

3

2

4

5

6

7.1

7

6.1

ภาพการเตรียมดินและปลูกช่วงเดือน ธค. 57

แล้วติดตามผลผลิตของพวกหนู  ปี 58 ต่อไปนะคะ

😆

ติดต่อเรา