ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคล

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคล
วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
SEN1 SEN2 SEN3 SEN4 SEN5 SEN6 SEN7 SEN8 SEN9 SEN10 SEN11 SEN12 SEN13 SEN14 SEN15 SEN16 SEN17 SEN18 SEN19 SEN20 SEN21

ติดต่อ สพป.สก.1