ชุมชนใช้สนามโรงเรียน ตากข้าวทุกๆปี

 

ชุมชนมาขอใช้สถานที่

สนามโรงเรียนบ้านลุงพลู

ตากข้าว ช่วงฤดูเกี่ยวข้าวทุกๆปี

*************

1 2 5 4 3

Message us