ครู D.A.R.E

โครงการครู D.A.R.E.

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร D.A.R.E.

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

10011000

 

ติดต่อเรา