เตรียมความพร้อม……

19 มกราคม 2558 นายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวเปิด โครงการติวสอบ O-NET ของนักเรียนในตำบลทุ่งมหาเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยโรงเรียนบ้านมหาเจริญสนับสนุนเรื่องอาคาร สถานที่ และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มาติวสอบ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มกราคม 2558  ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?178

ติดต่อเรา