โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

27 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดพิธีมอบวุมิบัตรบัณฑิตน้อยและประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

DSC_3048 DSC_3055 DSC_3044 DSC_3022 DSC_3014 DSC_3011 DSC_3005 DSC_3000 DSC_2980 DSC_2975 DSC_2973

ติดต่อ สพป.สก.1