แจ้งโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (EBE)

แจ้งโรงเรียนที่เปิด ระบบ E-OFFICE  ที่รับข้อมูลไม่ครบ( 8 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (EBE) (แนบไฟส์01222333444ไปให้ใหม่ค่ะ)

 

ติดต่อ สพป.สก.1