แจ้งกลุ่มเครือข่ายฯโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

อำเภอเขาฉกรรจ์:  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่  ๔  ขุนเขา  เข้าชมสัตว์ป่า  ศึกษาพรรณไม้  อำเภอเขาฉกรรจ์  ครั้งที่  ๓  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว  ในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม  ตลอดจนเพื่อส่งเสริม  และพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเขาฉกรรจ์  โดยมีกำหนดการแข่งขันฯ  ดังนี้  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ลงทะเบียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เริ่มปล่อยขบวนการแข่งขันฯโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ณ  ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  เวลา  ๑๗.๐๐  น.  พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันแรลลี่  โดย  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ณ  สนามที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์  เพื่อเป็นการประชามสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  อำเภอเขาฉกรรจ์จึงขอเชิญท่านและคณะเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่  ๔  ขุนเขาฯโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้แล้วส่งให้อำเภอเขาฉกรรจ์  (งานสำนักงานอำเภอ)  ภายในวันศุกร์ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗  Baisamak

ติดต่อ สพป.สก.1