ประกวดไก่พื้นเมืองจ.สระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงานประกวดไก่พื้นเมือง ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และมีนายชัยภัทร์ หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ประธานได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมงานนี้ด้วย

IMG_1034 IMG_1047 IMG_1052 IMG_1054 IMG_1057 IMG_1068 IMG_1073 IMG_1080 IMG_1091

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1